Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/sporta-aktualitates?fu=read&id=9145

Galda tenisa turnīrs “MĀRCIENAS KAUSS – 2019”

2019.11.20 11:00

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi:

·         Veidot tradīciju;

·         Popularizēt galda tenisu Mārcienas pagasta, Madonas un kaimiņu novadu vidū;

·         Iesaistīt sacensībās bērnus, jauniešus un pieaugušos;

·         Saturīgi pavadīt savu brīvo laiku un gūt pozitīvas emocijas.

2. Vieta, laiks un norise:

·         Sacensības norisināsies Madonas novada Mārcienas sporta zālē.

·         Sacensības notiks 5 posmos: 1. posms - 2019. gada 30. novembrī; Reģistrācija dalībai no plkst. 9.30 līdz plkst. 9:55, spēļu sākums 10:00.

3. Sacensību vadība:

·         Sacensības organizē un vada Mārcienas pagasta pārvalde kopā ar galda tenisa entuziastiem;

·         Sacensību koordinators Jevgēnijs Tarasovs.

4. Sacensību dalībnieki:

·        Sacensībās var piedalīties jebkurš Mārcienas pagasta un Madonas novada iedzīvotājs un cits spēlēt gribētājs;

·         Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei;

5. Sacensību izcīņas kārtība:

·         Sacensības notiks 5.posmos;

·         Kopvērtējumā tiks ieskaitīti četru labāko posmu rezultāti;

·         Katra konkrētā sacensību posma izspēles kārtību noteiks sacensību koordinatori, atkarībā no dalībnieku skaita;

·         Sacensības notiks saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem līdz 3 uzvarētiem setiem;

·         Iepriekšējā posma labākie sportisti nākamajā posmā tiks izlikti kā apakšgrupu pirmie numuri. Pārējie sportisti tiks sadalīti pa grupām atbilstoši organizatoru ieskatiem, kur tiks ņemti vērā sportistu iepriekšējo posmu rezultāti un kopvērtējuma rezultāts.

6. Sacensību vērtēšana:

·         Galda tenisa turnīrs notiks saskaņā ar galda tenisa sacensību vispārējiem noteikumiem;

·         Par uzvarētu spēli tiks piešķirti 2 punkti, par zaudētu – 1 punkts, par zaudējumu bez spēles 0 punkti;

1)      savstarpējās spēles rezultāta;

2)      uzvarēto un zaudēto setu attiecības savstarpējās spēlēs;

3)      uzvarēto un zaudēto setu attiecības visās spēlēs.

Katrā posmā iegūto vietu punktu sadalījums:

·         1.vieta – 50 punkti;

7. Finansējums:

·         Izdevumus, kas saistīti ar tenisa turnīra rīkošanu un apbalvošanu, sedz Mārcienas pagasta pārvalde.

8. Apbalvošana:

·         Lai saņemtu kopvērtējuma balvas, dalībniekam obligāti jāpiedalās pēdējā piektā posma sacensībās. Neierašanās gadījumā dalībnieks zaudē savu kopvērtējumā izcīnīto balvu un viņam pienākas tikai izcīnītā vieta bez balvas. Šī neieradušās dalībnieka vietu ar balvu saņem nākamais labākais dalībnieks.

9. Citi noteikumi:

·         Sacensību laikā tiks fotografēts vai arī filmēts. Piedaloties šajās sacensībās, Jūs ar parakstu reģistrācijas lapā piekrītat tam, ka var tikt uzņemtas Jūsu bildes, ierakstīts audio un video materiāls ar Jūsu dalību. Visus šos materiālus pasākuma organizators vai organizatora sadarbības partneri var izmantot drukātā vai elektroniskā veidā publicēšanai medijos, sociālajos tīklos un interneta lapās, pasākuma publicitātei un atpazīstamības veicināšanai;

·         Piedaloties šajās sacensībās, Jūs apstiprināt to, ka sacensību laikā ievērosiet Mārcienas kultūras nama un sporta zāles iekšējās kārtības noteikumus. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sacensību dalībnieki var tikt brīdināti, kā arī nepielaisti pie turpmākajām sacensībām.

·         Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt nolikumu, par to iepriekš nebrīdinot.

Sacensību koordinators:

·         Jevgēnijs Tarasovs, tel. 22412172, e-pasts: jevgenijstarasovs@inbox.lv