Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9093

Šogad tiks piešķirti 37 Madonas novada pašvaldības apbalvojumi - pateicības un atzinības raksti

2019.11.04 18:04

Ņemot vērā līdz š.g. 25.septembrim Madonas novada pašvaldībā saņemtos apbalvojumiem iesniegtos pieteikumus (nedaudz vairāk par 50), Apbalvojumu piešķiršanas komisijas izvērtējumu un priekšlikumus, Madonas novada pašvaldības dome ar š.g. 31.oktobra sēdes lēmumu Nr.527 nolēma piešķirt 21 personai Madonas novada pašvaldības Pateicības rakstus un 15 personām un 1 sabiedriskai organizācijai Madonas novada pašvaldības Atzinības rakstus.


PATEICĪBAS RAKSTUS SAŅEMS:

1. Laura Zvirbule

Glābējsilītes Latvijā programmas iniciatore

2. Edīte Kaņepāja Vanaga

Glābējsilītes Latvijā programmas iniciatore

3. Voldemārs Svilāns

Madonas skvoša kluba dibinātājs un treneris

4. Biruta Bokta

Bijusī A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas angļu valodas skolotāja

5. Gatis Teilis

Biedrības "Kalnavas jaunieši" biedrs un projektu vadītājs

6. Ligita Tumanova

Mētrienas pagasta sieviešu biedrības "Ābele" vadītāja

7. Benita Naudiņa

Liezēres pagasta ģimenes ārsta palīgs

8. Iveta Kaparkalēja

Multifunkcionālā centra "1.stāvs" vadītāja

9. Baiba un Agris Bērziņi

Septītās dienas adventistu Madonas draudzes mācītāja ģimene

10. Staņislava Pommere

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece

11. Normunds Dzelme

Barkavas pamatskolas direktors

12. Tamāra Misiņa

Praulienas pamatskolas direktore

13. Māris Gailums

Madonas novada pašvaldības sporta darba organizators

14. Tekla Reinika

Madonas pilsētas pensionāru biedrības aktīviste

15. Edīte Zaube

Degumnieku pamatskolas skolotāja, Pulkveža O.Kalpaka piemiņas saglabāšanas fonda valdes locekle

16. Māris Ezeriņš

Zemessardzes 25.kājnienieku bataljona virsseržants

17. Inese Kolneja

Praulienas pagasta PII "Pasaciņa" metodiķe

18. Janīna Purviņa

Ilggadēja veterinārārste

19. Juris Švarcs

Vestienas pamatskolas sporta skolotājs

20. Ārija Brilovska

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta lietvede

21. Edgars Točs

Pludmales volejbolistsATZINĪBAS RAKSTUS SAŅEMS:

1. Pētera Avena fonds "Paaudze", Pēteris Avens

Mecenāts

2. Maija Biezā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģiona nodaļas vadītāja

3. Helēna Krūmiņa

AS Lazdonas piensaimnieks realizācijas daļas vadītāja

4. Indra Zukure

Dzelzavas pamatskolas direktore

5. Daiga Maderniece

Praulienas pagasta PII "Pasaciņa" vadītāja

6. Anita Voitiņa

Bijusī Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas skolotāja

7. Anita Melnupa

Kora diriģente, Madonas pilsētas vidusskolas skolotāja

8. Andris Dombrovskis

SIA "Baltic Block" līdzīpašnieks

9. Edgars Šķēle

SIA "Baltic Block" līdzīpašnieks

10. Haase Friedrich Segelke

SIA "Agrikula" īpašnieks, valdes loceklis

11. Alessandro Monesi

SIA "Pharmeko Lettland" valdes priekšsēdētājs

12. Jānis Stafeckis

Sarkaņu pagasta z/s "Vainagi" īpašnieks

13. Beāte Ozoliņa

Madonas Grāmatu draugu biedrības vadītāja

14. Daina un Jānis Medņi

Aronas pagasta z/s "Kučuru dzirnavas" saimnieki

15. Dace Kalniņa

Kultūras darbiniece, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas skolotāja

16. Gunārs Ikaunieks

Sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" vadītājs


Apbalvojumu piešķiršanas ceremonija notiks š.g. 15.novembrī plkst.18:00 Madonas pilsētas Kultūras namā.


FOTO ATSKATS.Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Attīstības nodaļas
vecākās sabiedrisko attiecību speciāliste