Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=8943

Izmēģinājumprojekts tuvojas noslēgumam

2019.09.19 14:02

Izmēģinājumprojekts, kura laikā bērniem ar invaliditāti tika nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi tuvojas noslēgumam.

Izmēģinājumprojektu kopš 2018. gada septembra īstenoja Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām t.sk., Madonas pašvaldību,  izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir izmēģināt jaunu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu - individuālā budžeta modeli.

15. septembrī notika noslēguma vajadzību izvērtēšana, kurā speciālistu komanda informēja ģimenes par vēlamajām aktivitātēm pēc izmēģinājumprojekta, ņemot vērā bērna funkcionēšanas spējas un iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanas progresu. Vajadzību izvērtēšanas rezultāti tiks izmantoti arī, lai vērtētu izmēģinātā mehānisma efektivitāti.

Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā 28. oktobrī notiks tikšanās ar izmēģinājumprojektā iesaistītajām ģimenēm, lai uzklausītu vecāku viedokli par izmēģinājumprojekta norisi, par to, kas strādāja labi un kas varēja būt citādāk.

Labklājības ministrijas projekta komanda jau šobrīd saka paldies visiem, kuri iesaistījās izmēģinājumprojektā, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu mehānisma veidošanā! 

Izmēģinājumprojekts tiek īstenots ESF projekta Nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.Informāciju sagatavoja: Rudīte Jansone

sociālā darbiniece