Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=8914

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 21b, Madona izsoli

2019.09.11 14:12

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu ar adresi Daugavas iela 21b, Madona, Madonas novads.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala  ar kopējo platību 2374 kv.m (kadastra apzīmējums 7001 001 1379). Izsoles sākotnējā cena – EUR 7710,00, izsoles solis EUR 500,00, nodrošinājuma nauda EUR 771,00. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.  Izsole notiks 2019.gada 18.oktobrī plkst. 10.30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2019.gada 17.oktobrim plkst.17.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr.26325419.

 

 NOTEIKUMI