Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=8891

TE IR DARBS!

2019.09.05 12:30

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.9000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, aicina pieteikties pretendentus uz Madonas novada pašvaldības jurista amatu (uz noteiktu laiku).

Mēs piedāvājam:

Prasības pretendentiem:

Amata galvenie pienākumi:

Pieteikuma dokumenti:

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Madonas novada pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas zālē  Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, 101.kabinetā vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi uz dome@madona.lv līdz 2019.gada 20.septembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 26486811 Juridiskās nodaļas vadītāja Evita Zāle, e-pasta adrese: evita.zale@madona.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka: