Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=8863

Aicina bērnu un jauniešu centrs

2019.08.28 11:46

Saules un košu pasākumu piepildīta, vasara aizrit. Ar patīkamu satraukumu, jaunais mācību gads tuvojas ne tikai skolā, bet arī Bērnu un jauniešu centrā (BJC).

Gatavojoties jaunam darba cēlienam, Madonas BJC izvērtēts paveiktais iepriekšējā atskaites periodā. 2018./19. mācību gadā dažādos interešu izglītības pulciņos darbojušies vairāk kā četri simti Madonas novada bērnu un jauniešu.

Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" ietvaros rīkotais Vidzemes novada skolēnu festivāls "Laiks labiem darbiem", Latvijas izglītības un kultūras iestāžu 7.- 9. kl. tautisko deju kolektīvu radošais pasākums “Spēlēju un dancoju", Latvijas vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu šūšanas, modelēšanas, defilē un citu programmu audzēkņu veidoto kolekciju modes skate "Madonas pavasaris", Madonas reģiona skolēnu XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts “Tūdaliņ, tagadiņ saulītē rotājos”. Šie ir tikai daži no kuplā pasākumu klāsta, kuru veidošanā un norisē aktīvi līdzdarbojušies Madonas BJC audzēkņi un pedagogi. Bērni, kas iesaistās pulciņos, ar savu radošo devumu veiksmīgi startējuši dažāda līmeņa konkursos, skatēs, koncertos, izstādēs novada un valsts mērogā.

Lai arī gaidāmais mācību gads iezīmēsies ar mērķtiecīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem un ar tiem saistītām aktivitātēm, turpināsies arī ikdienas rosība interešu izglītības pulciņu darbā. 

Tāpat kā pērn, Madonas novada bērniem un jauniešiem būs iespēja iesaistīties 19 dažādu pulciņu nodarbībās. 

Skatuves mākslas prasmes varēs apgūt teātra pulciņā, teātra studijā "Pilnpiens", teātra sporta pulciņā "Improprieks" un leļļu teātrī "Delveri".

Mūzikas mīļiem saistošas būs nodarbības Bērnu mūzikas studijā un estrādes mūzikas studijā. Kustīgajiem - deju aerobika. Tiem, kam tuva skaistumkopšana un mode, noderēs frizieru, stilistu pulciņā un studijā "Defilē" gūtās prasmes.

Tehniskās jaunrades piekritējiem Madonas BJC piedāvā robotikas pulciņa un trases automodelisma pulciņa "Vabole" pedagogu sarūpētās aktivitātes

Vizuāli plastiskās mākslas mīļotājus gaida saistošas aktivitātes mākslas studijā "Tu visu vari!", rokdarbu pulciņā "Mīļlietiņas" un keramikas pulciņā.

Galda kultūras, ēdienu gatavošanas un citas mājsaimniecības prasmes, būs pulciņa “Pepija rosās” redzeslokā.

Darbošanās ar dažādiem materiāliem plānota floristikas pulciņā, savukārt dabai draudzīgi saimniekot varēs mācīties Ļaudonas un Mārcienas mazpulkos.

Kā ierasts, aizraujošas solās būt arī nodarbības kopā ar mājdzīvniekiem pulciņā "Ķepu ķepā, roku rokā, mācos kopā"

Jaunākie apmeklētāji mīļi aicināti uz krāsaino smilšu darbnīcu.

Jāpiebilst, ka dalība Madonas BJC interešu izglītības pulciņos ir bez maksas.

Piedāvājums plašs, tomēr, ja kādam ir idejas vai ierosinājumi jaunu interešu izglītības programmu izveidei, aicinām par to informēt Madonas BJC,  - rakstot uz bjc@madona.lv


Madonas BJC redzeslokā ir ne tikai interešu izglītība, bet arī darbs ar jauniešiem. Par tā kvalitāti, lielā mērā, liecina godam nopelnītais un ar cītīgu darbu attaisnotais tituls "Latvijas jauniešu galvaspilsēta - 2018". Ikdienā aktīvi darbojas jauniešu iniciatīvu centrs "Burbulis" un Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "KUBS", piedāvājot jauniešiem ne tikai saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, bet arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, veicot brīvprātīgo darbu un līdzdarbojoties Madonas novada jauniešu domē (MNJD). Par tradīciju kļuvuši jauniešu Forumi, Jauniešu diena, jaunatnes lietu gada balvas "Sudraba gailis" pasniegšanas ceremonija. Šogad veiksmīgi izvērsies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss. Realizēta ne viena vien lieliska ideja. Arī jaunajā mācību gadā jaunieši (13 - 25.g) aicināti aktīvi ņemt dalību vietējo jauniešu centru pasākumos, kā arī, būt pilsoniski aktīviem un kopīgi ar MNJD veicināt jauniešu dzīves kvalitāti Madonas novadā. 

Madonas BJC pedagogi un jaunatnes darba organizatori ir atvērti jaunām idejām un gatavi ražīgai sadarbībai! 


Informāciju sagavatoja: Indra Veipa

Madonas BJC jaunatnes darbiniece