Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=7914

Muzikālā studija "Muzikālais strautiņš"

2018.09.13 19:17

Jau trešo gadu J.Norviļa Madonas mūzikas skola organizē muzikālo studiju "Muzikālais strautiņš" 4 - 6 gadus veciem bērniem.

Nodarbības notiek 2 posmos:


4 - 5 gadīgie bērni darbojas jaunākajā grupā skolotājas Ingūnas Kecko vadībā, kur caur rotaļām un muzikālām spēlēm tiek attīstīta bērnu ritma izjūta un dzirde, dziedāšanas prasmes. Tās bagātinās jūsu bērna garīgo pasauli, valodas krājumu un iztēli, vispusīgi attīstīs muzikālās dotības - dzirdi, ritma izjūtu, dziedāšanu, kustību koordināciju.

6 gadīgajiem bērniem nodarbības notiek pie skolotāja Artūra Grandāna un tajās padziļināti tiek apgūtas dziedātprasmes un ritma izjūta, apgūtas pirmās zināšanas mūzikas teorijā, kā arī bērni tiek iepazīstināti ar dažādiem mūzikas instrumentiem. Nodarbībās bērniem tiek  tiek dota iespēja sagatavoties iestājeksāmenam mūzikas skolā.

Nodarbības sāksies oktobrī: 1 stunda nedēļā piektdien 17:30 vai 18:30, vai arī sestdien 11:00, iepriekš vienojoties ar vecākiem.
Maksa mēnesī: 8.00 EUR.

Informāciju iesūtīja: Artūrs Grandāns.

Ievietoja:
Inga Arāja