Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=7730

Vasaras vidus svētki Doku Ata "Muceniekos"

2018.07.12 18:35

Uz ikgadējiem Vasaras vidus svētkiem aicina rakstnieka Doku Ata muzejs Dzelzavas pagasta “Muceniekos”. Viesi tiks sagaidīti no pulksten 14:00, kad katram būs iespēja izstaigāt muzeju gan individuāli, gan gida pavadībā, kā arī iesaistīties izzinošās, radošās, nopietnās un nenopietnās aktivitātēs. Svētku centrālais notikums būs Ādolfa Alunāna dziesmuspēle „Mucenieks un muceniece” ar Raimonda Paula mūziku Cēsu teātra sniegumā.

Pulksten 15:00 sāksies izrāde "Mucenieks un Muceniece". Baudīsim dziesmuspēli vienā cēlienā Edītes Siļķēnas režijā. Šī izrāde augstu novērtēta šā gada amatierteātru iestudējumu skatē, un tajā piedalās viss daudzskaitlīgais Cēsu teātra aktieru ansamblis.Pēc izrādes tradicionālais pašmāju saimnieču sarūpētais cienasta galds, sarunas, pārrunas.

Divas reizes gadā “Mucenieki” uzņem kuplāku ciemiņu pulku. Maijā notiek Muzeju nakts pasākums, bet pašā vasaras viducī “Mucenieki” aicina uz saviem Vasaras vidus svētkiem! Saulainajā “Mucenieku” pagalmā skanējušas dziesmas, ritināts spraigs dejas solis, iepazīti amatu noslēpumi, vietējie ļaudis atklājuši savus jaunrades mēģinājumus dažādos mākslu veidos, vērotas brīvdabas izrādes.

Vasaras vidus svētkus atbalsta Madonas novada pašvaldība, Dzelzavas pagasta pārvalde un vietējie uzņēmēji.

Uz tikšanos 15.jūlijā Vasaras vidus svētkos Doku Ata “Muceniekos”!


Ieeja pasākumā: brīvprātīgs ziedojums muzejam.

Informāciju iesūtīja: Dzelzavas kultūras nama direktore Dace Kalniņa.
Mob.tālr.: 00 371 26173876.

Ievietoja:
Inga Arāja