Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/?ct=amatieri&fu=read&id=271

Praulienas amatierteātris

2010.02.06 14:47

Teātris Praulienā darbojas jau ilgus gadus. No 1992.gada Praulienas amatierteātri vada režisore Vija Miška. Katru gadu tiek iestudēta jauna izrāde. Kolektīvs piedalās pagasta rīkotajos pasākumos, rāda izrādes citos pagastos un novados.

Teātris piedalījies rajona teātra skatēs un Teātra dienas pasākumos Madonā, draudzējas ar Suntažu drāmas kopu, rādījis izrādes arī Suntažos.

2003.gadā gūti labi panākumi ar izrādi”Sestdienas vakars”. Izrādi redzējusi un atzinīgi novērtējusi arī autore L.Stumbre. Tas bija lielisks sniegums, ko novērtēja arī skates „Gada izrāde” žūrija. Teātris piedalījās skates finālā Jelgavā. Tika iegūta nominācija „Gada režisors” un Tautas Mākslas centra diploms.

Praulienas teātra kopai ir jaunas ieceres, kas liecina, ka teātra spēlēšanas tradīcijas Praulienā tiks uzturētas.