Par nekustamā īpašuma izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Cukurpunkts”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā.
iesūtīts: 14.12.2018lasīt tālāk

Par nekustamā īpašuma izsoli

VAS "Latvijas Pasts" informē, ka ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma "Piesaules" Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu.
iesūtīts: 15.08.2018lasīt tālāk

Par nekustamā īpašuma izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 1 “Gobas”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā.
iesūtīts: 28.06.2018lasīt tālāk

Nekustamā īpašuma "Eglaine" izsole

Madonas novada Barkavas pagasta pārvalde 13.07.2018 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Eglaine”, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, kadastra apzīmējums 7044 008 0124, kas atrodas 2 km attālumā no Barkavas braucot Madonas virzienā, 400 metru attālumā no autoceļa P84 Madona - Varakļāni.
iesūtīts: 21.06.2018lasīt tālāk

Par nekustamā īpašuma izsoli

VAS "Latvijas Pasts" informē, ka ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma E. Graudiņa ielā 4, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu.
iesūtīts: 22.05.2018lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma nomu

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvalde nodod nomas tiesību izsolei nedzīvojamās telpas (pirmskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” palīgtelpu Nr.4) Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, 1stāvā, 6 m2 platībā
iesūtīts: 02.01.2018lasīt tālāk
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »