Madonas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Praulienas pamatskolas direktora amatu.

iesūtīts: 2020.06.18 13:45
Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada pašvaldības dome 16.06.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.233 (protokols Nr.12, 27.p.) “Par Praulienas pamatskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu”.

Konkursa nolikumu skatīt šeit.

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vispārējās pamata vai vispārējās vidējās izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • zināšanas un prasmes vispārējās izglītības satura un metodikas jomā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 • labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (veidlapa – nolikuma 1.pielikums);
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas;
 • pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Praulienas pamatskolas darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000);
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas pamatskolas direktora amatā.

Praulienas pamatskolas direktoram amata alga tiks noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu.

Dokumentus pretendenti uz Praulienas pamatskolas direktora amatu var iesniegt līdz 2020.gada 10.jūlija plkst.16.00:

 • personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldībā, 101.kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā, darba laikā, uz aploksnes norādot “Konkursam uz Madonas novada pašvaldības Praulienas pamatskolas direktora amatu”;
 • nosūtot pasta sūtījumu adresātam Madonas novada pašvaldība, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@madona.lv

Tālrunis uzziņām: 64860562

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »