Paziņojums par Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu

iesūtīts: 2018.02.22 15:04
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu Nr.5-04/2 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe” (kad.Nr. 70860150020), “Silva” (kad.Nr. 70860150074) un “Dvīņi” (kad.Nr. 70860150114).

Atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu lejupielādēt šeit.

Sīkāka informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izvērtēšanas gaitu pieejama Vides pārraudzības valsts biroja interneta vietnē:

http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=1951

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »