Madonas Evaņģēlisko kristiešu Draudze „Jaunā Paaudze”

Kam, kalpo tava Draudze un kam kalpo tava pilsēta?
Vienas monētas divas puses?
Psalms 34:12. Svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš sev izredzējis par īpašumu!
Dievkalpojumi:
         Svētdienās - pl 1100
         Sestdienās - pl 1600
Adrese: Madona Rūpniecības 39
Veikals „Beta” pagalma ēkas otrajā stāvā
Kontakti: tel. 4860664; 29110231.


  Kas ir Draudze - baznīca
Draudze, kā labās vēsts nesēja
Draudze, kā pilsēta kalna galā
Draudze, kā garīgā skola
Draudze, kā tā Kunga karaspēks
Draudze, kā tā Kunga Līgava
Draudze, kā cilvēka garīgās aprūpes vieta.

Draudzes uzdevums:
Atjaunot cilvēka pašcieņu
Iemācīties pašam un iemācīt savu tuvāko
Mateja 28:19-20. Tāpēc ejiet un dariet visas tautas par mācekļiem,... . Tās mācīdami turēt visu to, ko Es jums esmu pavēlu.

Draudzes funkcijas:
Mateja 4:22-23.
Sludināt Valstības Evaņģēliju
Dziedināt emocionālās un fiziskās slimības Dieva tautā, atbrīvot cilvēkus no sāpēm, buršanas sekām, sērgām, lāstiem, velna apsēstības un palīdzēt trūkumcietējiem

Draudzes pienākums:
Atjaunot patiesu un dzīvu muzikālo pielūgšanu Draudzē.
Jo Tēvs meklē pielūdzējus un Jēzus meklē ticību
Jāņa 4:22-23.Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz.

Draudzes pienākums – sludināt Prieka Vēsti.
Veikt Evaņģelizācijas pasākumus.

Apustuļu 4:12. Nav pestīšanas nevienā citā: jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana, kā tikai, Jēzus Kristus vārds.
Romiešiem 10:9. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodināja no miroņiem, tu tiksi izglābts.

Baznīcas vēsture

DAZNĪCU SAVIENĪBA

Jaunā Paaudze

Vēsture: Draudze, baznīca „Jaunā Paaudze” dibināta 1998. gada, novembra mēnesī un Madonas draudze „Jaunā Paaudze”, pēc Evaņģelizācijas pasākuma Madonā savu darbību sāka 1992. gada maija mēnesī.

Draudze un draudzes locekļi aktīvi piedalījās 1991. gada janvāra notikumos un barikāžu laikā, tā palīdzot un veicinot Latvijas valsts neatkarības atgūšanu un izstāšanos no PSRS.

Draudzei, pēc Latvijas Valsts likumdošanas, tika piešķirts baznīcas status un tā ir juridiska persona ar tādu pašu statusu kāds ir Latvijas tradicionālajām Baznīcām.

„Jaunās Paaudzes” Draudzes aktīvi darbojas Latvijas pilsētās: Rīga, Ogre, Jēkabpils, Jelgava, Ventspils, Jūrmala, Valmiera, Sigūlda, Gūlbene, Madona, Daugavpils, Rēzekne, Balvi un citās apdzīvotās vietās.

Pēc Evaņģelizācijas pasākumiem darbu sāk jaunas vietējās Draudzes.

Baznīcai „Jaunā Paaudze” ir draudzīgas attiecības ar Latvijā esošajām tradicionālajām Baznīcām un citām Evaņģēlisko kristiešu Draudzēm Latvijā.

Ārpus Latvijas DRAUDŽU SAVIENĪBA „Jaunā Paaudze” darbojas Krievijas Federācijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Igaunijā, Lietuvā, Argentīnā, Anglijā, Vācijā, Somijā, Izraēlā un citās valstīs

Ar katru gadu, aug baznīcu savienības „Jaunā Paaudze” autoritāte un ietekme Evaņģēlija sludināšanā, tajās vietās, kur darbojas Draudzes.

Jaunā Paaudze – jauns domāšanas veids, cilvēki, kuriem Dieva likumi ir sirdīs.

Draudzes „Jaunā Paaudze” un kustības dibinātāji, kā arī vadītāji ir Aleksejs un Olga Ledjajevi.

Lielais uzdevums

Mērķi – Stratēģija – Rezultāts: Jo vairāk kristīgo vērtību ir sabiedrībā un valstī, tad ar to pašu Valsts un sabiedrība ir progresīvāka un civilizētāka.

Jo mazāk kristīgo vērtību it sabiedrībā un Valstī, jo primitīvāka ir Valsts un sabiedrība.

Visas reformas, kuru pamatā nav BĪBELES pamatnostādņu ir lemtas neveiksmei un valsti ved strupceļā, haosā un nesakārtotībā.

Prioritātes: Mēs esam dažādi cilvēki, bet mērķis mums ir viens: sabiedrības rekonstrukcija un reformācija caur Evaņģēlija sludināšanu.

Kas spēs sabiedrībā ienest Kristīgās vērtības, tas spēs mainīt pasauli.

Kristietība reformē sabiedrības domāšanas veidu un ar to pašu tiek mainīta arī pasaule un apkārtēja vide, kurā dzīvojam.

Kristīgās baznīcas vēsturiskā misija – savas valsts likumu saskaņošana ar Dieva likumiem.

Dialogs – Integrācija – Pārmaiņas:

Paaudze, kuru nespēj mainīt apstākļi, spēs izmainīt pasauli!

Cik baznīca sevi spēj realizēt sabiedrībā, tik daudz viņa ir vajadzīga sabiedrībai.

Ja baznīca nespēj sevi realizēt sabiedrībā, tā sabiedrībai nav vajadzīga.

Draudzes realizācija nāk caur Draudzes kalpošanu savai pilsētai un tās iedzīvotājiem

Maksimāla draudzes kalpošana – Draudzes kalpošana savai pilsētai un savai Valstij.

„Jaunās Paaudzes” uzdevums un mērķis: palīdzēt cilvēkam kļūt par personību un sasniegt dzīvē panākumus četrās dzīves pamata sfērās – garīgā izglītība, veselība, ģimene un karjera.

Nav lielāka graujoša spēka cilvēka personībā kā: garīgā tumsonība, slimības, nesakārtotība ģimenē un nabadzība.

Šo problēmu risināšanai Baznīcā katru svētdienu tiek veltīts viens no dievkalpojumiem.

Galvenie Baznīcu savienības „Jaunā Paaudze” kalpošanas aspekti

 Regulāri Dievkalpojumi

 Iekšējo resursu izzināšana un apzināšana

 Talantu un spēju atklāšana un to formēšana par profesionāliem kalpotājiem Draudzei, sabiedrībai un cilvēkiem.

 Jauniešu kalpošana

 Sociālās un rehabilitācijas programmas.

 Kristīgo vērtību popularizēšana.

 Cilvēktiesību un tiesību aizsardzība un aktīva pilsoniskā pozīcija.

 


 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »