Mētrienas pagasta sieviešu koris „Jūsma”

iesūtīts: 2010.02.03 17:36
Mētrienas pagasta sieviešu koris „Jūsma” darbojas kopš 1994.gada 29.oktobra. Koris aktīvi piedalās pagasta, novada un republikas nozīmes pasākumos. Gūst labus rezultātus Latvijas un ārzemju konkursos. Diriģente Ilze Rijniece.

Rediģēts: 10.01.2017.

Informāciju iesūtīja: Mētrienas tautas nama vadītāja Laura Biķerniece. 
Mob.tālr.: 00 371 20021220.

Rediģēja:
‌Inga Arāja