Barkavas KN jaunrades studija "Pirmatne"

iesūtīts: 2010.08.04 13:39
Vadītājs Kristaps Vēvers.

Kāpēc „Pirmatne”?  Sākums jaunajam, kaut kam pirmatnējam. Pirmais darbs Kristapam kopā ar vietējiem mūziķiem, dzejniekiem  izveidots  dzejas iestudējums „Ar debesīm reizi lai izskaidrotos”. Novadnieces Anitas Skrjabes dzeja, paša Kristapa radīta mūzika. Jau pirms  iestudējuma Kristaps bija  atklājis Anitas dzeju un kopā ar Oskaru radīja pirmo dziesmu „nemaz jau tik vienkārši nenotiek”. Dzejas lasījums uzticēts  Zeltītei Dūrītei, kurai ļoti patīk lasīt šo dzeju, jo klāt nāk personiskie pārdzīvojumi, sajūtas... Talantīgie mūziķi, mūsdienīgie dzejas autori, emocionāli izjustais dzejas izpildījums  bija  impulss  šīs studijas veidošanai. „Pirmatnes” vārda autore un muzikāli liriskā  darba līdzdzīvotāja  ir pati dzejniece Anita , savu radošo artavu devis arī dzejnieks Gunvaldis Tarvids. Noticies tas, kam bija jānotiek, ka līdzīgi domājošie kaut kādā veidā atrod cits citu un rodas kas jauns. Barkavas kultūrai ir ļoti svarīgi, lai šāda jaunrades grupa būtu.  Tāpat kā kultūrmantojuma saglabāšana ,arī  jaunrade ir viens no pamatvirzieniem kultūras darbā. Darbs studijā tiešām ir pirmatnēji skaists, ja tajā iesaistās gan paši autori, gan izpildītāji. Tāds radošs tandēms.