TE IR DARBS!

iesūtīts: 2019.06.10 16:50
Jāņa Simsona Madonas Mākslas skola aicina darbā direktora vietnieku(-ci) mācību un audzināšanas darbā.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • veikt klašu (grupu) komplektēšanu;
 • organizēt izglītojamo pārbaudes darbus, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
 • vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt metodisko palīdzību;
 • plānot un organizēt konkursu un projektu norisi mācību iestādē;
 • organizēt audzināšanas darbu un ārpusnodarbību pasākumus izglītības iestādē.
Prasības:
 • ‌bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē;
 • vēlama pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • profesionālās izglītības iestādes jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • pieredze sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu.
Iesniedzamie dokumenti:
 • ‌CV un motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniegt personīgi Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā, Valdemāra bulv.3, Madonā, Madonas novadā vai pa e-pastu makslasskola@madona.lv vai m_maksla@inbox.lv Tel. informācijai 28615694.
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »