• ‌Konkursu pieteikumu iesniegšanas termiņi ir līdz:
  • 2019.gada 28.februāra plkst.16:00;
  • 2019.gada 30.aprīļa plkst.16:00;
  • 2019.gada 28.jūnija plkst.16:00;
  • 2019.gada 30.augusta plkst.16:00;
  • 2019.gada 31.oktobra plkst.16:00.

Grantu konkursi uzņēmējiem 2019.gadāLai sekmētu esošu un jaunu komercdarbības aktivitāšu attīstību, Madonas novada pašvaldība 2019.gadā īstenoto 3 grantu konkursus novada uzņēmēju atbalstam.Ar konkursu nolikumiem un pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību var iepazīties:Konsultācija par konkursu pieejama Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļā, 109. kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā, telefoniski +371 20204906, vai epastā ilze.vogina@madona.lv.  Par klātienes konsultācijas laiku iepriekš vienoties.

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »