Barkavas KN folkloras kopa "Madava"

iesūtīts: 2011.05.11 13:17
Kopa izveidota 1994.gadā. Nosaukums „Madava”- upīte Barkavas pagasta. Ilgus gadus kopas vadītāja ir bijusi Iveta Dukaļska, latviešu folkloras pazinēja,2003.gadā Lielās folkloras balvas laureāte. Kopas muzikālajā pūrā ir simtiem melodiju. Tiek pētītas senas tradīcijas gadskārtu svētkos un ģimenes godos, izmantojot tautas dziesmas, ticējumus, paražas, teikas un leģendas. Kopa koncertējusi visos Latvijas novados, piedalījusies festivālos “Baltica“ Dziesmu un deju svētkos Rīgā, kā arī popularizējusi latviešu folkloru un mitoloģiju ārzemēs. Vadītāja Teresija Pelša

Savā repertuārā izmanto Latgales novada (īpaši Rietumlatgales) dziesmas, rotaļas, vēstītājfolkloru. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Barkavas apkārtnes latgaliskajām izloksnēm un Barkavā pierakstītajiem folkloras materiāliem (teicējas A.Borozinska, G.Elksne, M.Butlere u.c.), kuri atrasti  ZA folkloras krātuvē. Kopas repertuārā ir ģimenes godu, gadskārtu ierašu dziesmas, rotaļas, dejas, kā arī jaunāko laiku ziņģes. Savos priekšnesumos izmanto mūzikas instrumentus: akordeonu, cītaru, vijoli u.c. Kopa labprāt savā repertuārā iekļauj mūsdienās radušos vēstītājfolkloru (piem., anekdotes).
    Folkloras kopu labprāt aicina piedalīties kāzās ar apdziedāšanās dziesmām, kopīgi svinēt Līgo svētkus, Ziemassvētkos iet čigānos, kopā svinam arī daudzi citi latviešu tradicionālie svētki. Šobrīd repertuārā
 


Mārtiņdienas programma iestudēta kopā ar deju kopu „Klabdancis.” Programmas ilgums (1 st.)


 

Folkloras kopas uzvedums „Precības” (0.40 min.)

Papildus informācija

Kontaktpersona: Zeltīte Dūrīte
Tel. 64894738
Mob. 28367820
E-pasts:  barkava.kn@inbox.lv
Teresija Pelša,tel.26256623