Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 2011.g.

Dzimtsarakstu nodaļas statistika
2011

Pakalpojuma veids

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Dzimšanas reģistrācija

14

20

22

18

16

16

19

20

18

9

11

19

202

Atkārtotas dzimšanas apliecības

20

7

23

15

17

21

24

17

12

7

22

13

198

Izraksti, izziņas no dzimšanas reģistra

10

6

7

10

6

3

5

2

4

7

8

8

76

Paternitātes atzīšanas iesniegumi, tiesas spriedumi par paternitātes noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un aizgādības tiesību atņemšanu

7

14

19

17

11

14

21

11

16

11

13

14

168

Laulību reģistrācija

5

3

2

4

8

12

23

11

9

6

5

5

93

Atkārtotas laulību apliecības

6

3

4

3

1

2

4

2

2

3

3

3

36

Izraksti no laulības reģistra

6

2

4

13

4

7

10

8

7

4

6

3

74

Atzīmes par laulību šķiršanu

3

3

16

10

6

5

13

5

6

3

8

7

85

Miršanas reģistrācija

28

41

32

35

29

31

34

32

22

31

34

28

377

Īpašais miršanas reģistrs

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Atkārtotas miršanas apliecības

5

7

6

3

3

4

3

6

1

3

3

4

48

Izraksti, izziņas no miršanas reģistra

5

0

2

1

1

2

0

0

1

0

1

2

15

Reģistru ierakstu papildinājumi, labojumi

3

0

0

1

5

5

3

5

4

4

0

0

30

Vārda, uzvārda, tautības maiņas dokumentu sagatavošana

0

0

0

1

2

0

3

2

0

0

0

1

9

Citi saņemtie dokumenti

10

22

18

8

28

20

13

17

24

9

11

9

189

Citi nosūtītie dokumenti

36

42

33

33

33

29

30

27

35

22

44

22

386

Demogrāfiskā situācija

Gads

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

2011

27 601

190

331

-141

Vīr.

13110 (47,5 %)

Siev.

14491 (52,5 %)

 

Pašvaldības teritorija

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

Madona

60

95

-35

Aronas pagasts

8

12

-4

Barkavas pagasts

8

24

-16

Bērzaunes pagasts

13

20

-7

Dzelzavas pagasts

8

12

-4

Kalsnavas pagasts

15

24

-9

Lazdonas pagasts

4

10

-6

Liezēres pagasts

7

20

-13

Ļaudonas pagasts

10

18

-8

Mārcienas pagasts

4

14

-10

Mētrienas pagasts

8

10

-2

Ošupes pagasts

11

18

-7

Praulienas pagasts

19

25

-6

Sarkaņu pagasts

15

19

-4

Vestienas pagasts

0

10

-10

Kopā:

190

331

-141

 

Dzimšana

Dzimtsarakstu nodaļā 2011.gadā reģistrēti 202 jaundzimušie – 111 zēni un 91 meitenes, tai skaitā 190 Madonas novada, 12 citu novadu bērni, kas ir par 14 bērniem novadā mazāk, nekā pagājušā gadā šajā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti Madonas pilsētā – 60, Praulienas pagastā – 19, Kalsnavas un Sarkaņu pagastos-15. Neviens dzimušais nav reģistrēts Vestienas pagastā. Laulībā dzimuši 87 bērni (43,1 %), atzīta paternitāte 94 bērniem (46,5 %), nav ieraksta par tēvu – 21 bērnam (10,4 %). Pirmais bērns dzimis 91 (45,1 %), otrais – 66 (32,7 %), trešais – 25 (12,4 %) mammai, ceturtais – 15 (7,4 %) mammām. Trīs mammas pasaulē sagaidījušas piekto bērnu (1,5 %), viena sesto bērnu (0,5 %) un viena septīto bērnu (0,5 %). Visvairāk bērni dzimuši vecākiem, kuru dzimšanas gads ir 1985.un 1988.gads mammām, 1983.un 1986.gads – tēviem. Pieci vecāki bērnu dzimšanas brīdī ir bijuši nepilngadīgi (1 tētis, 4 mammas). Vecākais tētis dzimis 1960.gadā, vecākā mamma 1966.gadā, jaunākais tētis dzimis 1993.gadā, mamma 1995.gadā.

 
Kurš bērns pēc skaita mātei 

 

Kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis / mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

Pirmais

6

10

9

5

5

7

10

8

8

7

6

10

91

Otrais

3

8

8

6

6

6

4

10

8

1

1

5

66

Trešais

4

2

2

4

1

3

2

1

1

1

4

25

Ceturtais

1

2

2

4

1

1

2

2

 

15

Piektais

1

1

1

 

 

3

Sestais

1

 

 

1

Septītais

1

 

1

Kopā:

14

20

22

18

16

16

19

20

18

9

11

19

202

Populārākie bērnu vārdi

Starp populārākajiem vārdiem Madonas novadā 2011.gadā ierindojušies:

Zēniem

KRISTERS un EMĪLS - vecāki to dāvājuši 6 dēliem, MARKUSS – 5 dēliem, ADRIANS, EDGARS, JĀNIS un MĀRTIŅŠ - 4 dēliem.

Meitenēm

Populārākais vārds meitenēm EVELĪNA, IEVA, KEITA, PAULA, SABĪNE - vecāki to dāvājuši 3 meitām.

Neparastākie vārdi – Dens, Džastins, Domeniks, Eliass, Kaspers, Maikls, Marsels, Matfeis, Rajens, Undis – zēniem, Andželīna, Anne, Dženija, Vanesa – meitenēm.

Divi vārdi doti 24 jaundzimušajiem - 14 zēniem un 10 meitenēm.

Laulība

2011.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 93 laulības, kas ir par 10 laulībām mazāk nekā pagājušajā gadā, t.sk. 9 laulības reģistrētas baznīcā (3 Madonas katoļu draudzē, 2 laulības reģistrētas Barkavas katoļu draudzē, 2 Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā draudzē, 1 Madonas baptistu draudzē, 1 Madonas luterāņu draudzē).

Pirmo reizi laulībā stājušies 65 vīrieši un 67 sievietes, otro reizi 21 vīrieši un 22 sievietes, trešo reizi 7 vīrieši un 4 sievietes. Aktīvāk laulībā stājušies 1984.gadā dzimušie vīrieši, 1986. un 1987. gadā dzimušās sievietes. 63 gadījumos vīri izvēlējušies par sevi jaunākas sievas, 21 gadījumā par sevi vecākas sievas, 9 gadījumos jaunlaulātie ir dzimuši vienā gadā. Lielākā vecumus starpība starp jaunlaulātajiem -38 gadi.

74 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 5 gadījumos ģimene izvēlējusies uzvārdu pēc sievas uzvārda, 5 gadījumos laulātie saglabājuši savus pirmslaulības uzvārdus, 9 gadījumos pievienots laulātā uzvārds.

Latvijas pilsoņi stājušies laulībā 90 gadījumos ar Latvijas pilsoni, 1 gadījumā ar Itālijas pilsoni, 1 gadījumā ar Indijas pilsoni, 1 gadījumā ar Anglijas pilsoni.

Laulātie pāri/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

Viens vai abi laulātie Madonas novada iedzīvotāji

5

3

2

4

6

11

18

9

7

4

4

4

77

Abi laulātie ir citu novadu iedzīvot.

 

 

 

 

2

1

5

2

2

2

1

1

16

Novada Dzimtsarakstu nodaļā kopā:

5

3

2

4

8

12

23

11

9

6

5

 5

93


 

Laulību sastāvs pēc laulāto dzīvesvietas

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Laulāto skaits KOPĀ

Madona

1

1

0

1

5

6

13

4

4

2

1

1

39

vīrieši

2

2

6

3

3

 

1

17

sievietes

1

1

1

3

4

7

1

1

2

1

 

22

Aronas pagasts

0

1

0

0

1

0

1

2

1

2

0

0

8

vīrieši

1

1

1

1

 

 

4

sievietes

2

1

1

 

 

4

Barkavas pagasts

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

4

vīrieši

1

 

 

1

sievietes

1

2

 

 

3

Bērzaunes pagasts

0

0

1

0

1

2

2

3

0

2

0

0

11

vīrieši

1

1

1

1

1

 

 

5

sievietes

1

1

3

1

 

 

6

Dzelzavas pagasts

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

0

4

vīrieši

1

1

 

 

2

sievietes

1

1

 

 

2

Kalsnavas pagasts

0

0

1

2

0

3

1

1

0

0

0

4

12

vīrieši

1

1

1

1

 

2

6

sievietes

1

2

1

 

2

6

Lazdonas pagasts

0

2

0

1

0

0

1

0

1

0

2

0

7

vīrieši

1

1

1

 

3

sievietes

1

1

1

1

 

4

Liezēres pagasts

1

0

0

0

0

0

2

1

2

0

0

0

6

vīrieši

1

1

1

 

 

3

sievietes

1

1

1

 

 

3

Ļaudonas pagasts

4

2

0

0

2

0

2

0

0

0

1

0

11

vīrieši

2

1

1

2

 

 

6

sievietes

2

1

1

1

 

5

Mārcienas pagasts

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

3

vīrieši

1

1

1

 

 

3

sievietes

 

 

0

Mētrienas pagasts

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

vīrieši

1

 

 

1

sievietes

 

 

0

Ošupes pagasts

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

vīrieši

 

 

0

sievietes

1

 

1

Praulienas pagasts

0

0

0

2

0

0

3

0

2

0

1

0

8

vīrieši

1

1

 

2

sievietes

2

3

1

 

 

6

Sarkaņu pagasts

0

0

0

0

1

0

1

2

1

0

1

2

8

vīrieši

1

1

1

1

1

5

sievietes

1

1

 

1

3

Vestienas pagasts

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vīrieši

 

 

0

sievietes

 

 

0

Kopā novadā:

7

6

2

8

10

16

27

15

11

7

7

7

123

vīrieši

3

3

2

4

6

6

13

6

5

3

3

4

58

sievietes

4

3

4

4

10

14

9

6

4

4

3

65

Citas pašvaldības:

3

0

2

0

6

8

19

6

6

4

3

3

60

vīrieši

2

2

6

10

4

3

2

2

1

32

sievietes

1

2

4

2

9

2

3

2

1

2

28

Ārvalstis:

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

vīrieši

1

1

1

 

 

3

sievietes

 

 

0

Kopā dzimts. nod. reģistrēti jaunlaulātie:

10

6

4

8

16

24

46

22

18

12

10

10

186

vīrieši

5

3

2

4

8

12

23

11

9

6

5

5

93

sievietes

5

3

2

4

8

12

23

11

9

6

5

5

93

 

Laulību sastāvs pēc laulību skaita

Kura laulība pēc kārtas/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Pirmā

7

2

2

7

11

17

37

19

13

7

6

4

132

vīrieši

3

1

1

4

5

9

19

9

7

2

3

2

65

sievietes

4

1

1

3

6

8

18

10

6

5

3

2

67

Otrā

3

2

1

1

4

5

9

3

3

4

4

4

43

vīrieši

2

 

1

3

2

4

2

3

2

2

21

sievietes

1

2

1

1

3

5

1

3

1

2

2

22

Trešā

0

2

1

0

1

2

0

0

2

1

0

2

11

vīrieši

2

1

2

1

 

1

7

sievietes

1

1

1

 

 

1

4

Laulību sastāvs pēc laulāto vecuma:

Dzimšanas gads

Vīr.

Siev.

1940. - 1949.

4

0

1950. - 1959.

4

4

1960. - 1969.

13

8

1970. - 1979.

23

24

1980. - 1989.

47

50

1990. - 1993.

2

7

Uzvārda izvēle

Uzvārda izvēle/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Pāriet vīra uzvārdā

2

3

1

4

6

7

19

8

9

5

5

5

74

Pāriet sievas uzvārdā

2

1

1

1

 

 

5

Saglabā pirmslaulības uzvārdu

1

1

1

2

 

 

5

Pievieno laulātā uzvārdu

1

4

1

2

0

1

 

 

9


 

Laulības šķiršana

2011.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 85 (t.sk. 43 pie zvērinātiem notāriem) atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 28 laulības šķiršanas lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā. Visvairāk šķirtas 1989. un 2002.gadā slēgtās laulības. Ilgākā laulība, kura šogad šķirta, noslēgta pirms 45 gadiem (1966.g.), īsākā - pagājušajā 2010.gadā.

Laulības šķiršanas iestāde/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Tiesa

3

3

5

1

3

4

7

1

2

2

6

5

42

Zvērināts notārs

11

8

4

1

6

4

4

1

2

2

43

 KOPĀ:

3

3

16

9

7

5

13

5

6

3

8

7

85

 

Miršana

2011.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 377 miršanas gadījumi – 331 mūsu novada iedzīvotājs, 46 no citām pašvaldībām. Miruši 163 vīrieši un 168 sievietes (Madonas novada iedzīvotāji), kas ir par 7 mazāk nekā pagājušajā gadā. Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā - 95, Praulienas pagastā -25, Barkavas pagastā un Kalsnavas pagastā – 24.

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Madona

11

12

7

5

3

7

7

13

6

10

5

9

95

vīrieši

6

5

2

1

1

4

3

5

2

2

2

3

36

sievietes

5

7

5

4

2

3

4

8

4

8

3

6

59

Aronas pagasts

1

0

1

0

1

2

3

0

1

2

1

0

12

vīrieši

1

 

1

 

1

2

1

 

 

2

1

 

9

sievietes

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

3

Barkavas pagasts

3

0

0

3

4

2

1

3

0

2

3

3

24

vīrieši

2

 

 

1

3

 

 

3

 

2

 

1

12

sievietes

1

 

 

2

1

2

1

 

 

 

3

2

12

Bērzaunes pagasts

3

3

0

1

1

0

4

2

2

1

1

2

20

vīrieši

2

2

 

 

 

 

2

1

1

1

1

2

12

sievietes

1

1

 

1

1

 

2

1

1

 

 

 

8

Dzelzavas pagasts

1

0

1

2

1

1

1

1

1

0

1

2

12

vīrieši

 

 

1

1

1

1

 

1

 

 

 

2

7

sievietes

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

5

Kalsnavas pagasts

0

5

1

3

2

1

4

2

0

4

1

1

24

vīrieši

 

2

 

2

 

 

1

1

 

1

1

1

9

sievietes

 

3

1

1

2

1

3

1

 

3

 

 

15

Lazdonas pagasts

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

2

1

10

vīrieši

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

1

5

sievietes

 

 

 

 

1

1

 

1

 

1

1

 

5

Liezēres pagasts

2

4

3

0

2

1

1

2

0

1

2

2

20

vīrieši

 

3

2

 

1

 

1

1

 

 

1

 

9

sievietes

2

1

1

 

1

1

 

1

 

1

1

2

11

Ļaudonas pagasts

1

1

1

2

2

1

2

1

3

0

3

1

18

vīrieši

1

 

1

1

1

1

1

 

1

 

2

1

10

sievietes

 

1

 

1

1

 

1

1

2

 

1

 

8

Mārcienas pagasts

0

1

1

2

2

1

0

4

0

1

1

1

14

vīrieši

 

1

1

 

2

 

 

2

 

1

1

1

9

sievietes

 

 

 

2

 

1

 

2

 

 

 

 

5

Mētrienas pagasts

0

3

0

1

0

0

1

0

1

1

2

1

10

vīrieši

 

2

 

1

 

 

 

 

1

 

1

1

6

sievietes

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

4

Ošupes pagasts

1

3

2

3

0

0

2

1

0

3

2

1

18

vīrieši

 

3

1

 

 

 

1

1

 

2

2

1

11

sievietes

1

 

1

3

 

 

1

 

 

1

 

 

7

Praulienas pagasts

0

2

4

4

3

5

1

0

3

0

1

2

25

vīrieši

 

1

3

1

2

3

1

 

3

0

1

2

17

sievietes

 

1

1

3

1

2

 

 

 

 

 

 

8

Sarkaņu pagasts

1

2

1

2

3

3

0

1

2

1

3

0

19

vīrieši

 

1

1

 

2

2

 

1

1

 

 

 

8

sievietes

1

1

 

2

1

1

 

 

1

1

3

 

11

Vestienas pagasts

0

2

1

0

2

0

3

0

1

1

0

0

10

vīrieši

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3

sievietes

 

1

1

 

1

 

3

 

 

1

 

 

7

Kopā novadā:

25

38

24

28

27

25

31

31

20

28

28

26

331

vīrieši

13

21

14

8

15

13

12

16

10

11

14

16

163

sievietes

12

17

10

20

12

12

19

15

10

17

14

10

168

Citas pašvaldības:

3

3

8

7

2

6

3

1

2

3

6

2

46

vīrieši

1

2

3

2

1

5

 

0

1

1

2

1

19

sievietes

2

1

5

5

1

1

3

1

1

2

4

1

27

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

28

41

32

35

29

31

34

32

22

31

34

28

377

vīrieši

14

23

17

10

16

18

12

16

11

12

16

17

182

sievietes

14

18

15

25

13

13

22

16

11

19

18

11

195

 

Mirušo vecums

Pašvaldības teritorija/vecums

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-101

KOPĀ

Madona

1

0

0

5

3

11

14

29

26

6

95

vīrieši

 

 

 

3

2

6

8

10

6

1

36

sievietes

1

 

 

2

1

5

6

19

20

5

59

Aronas pagasts

0

0

0

0

1

1

4

5

0

0

11

vīrieši

 

 

 

 

1

1

3

4

 

 

9

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Barkavas pagasts

0

0

0

0

2

2

4

8

8

0

24

vīrieši

 

 

 

 

1

1

3

4

3

 

12

sievietes

 

 

 

 

1

1

1

4

5

 

12

Bērzaunes pagasts

0

0

1

0

2

1

4

8

4

0

20

vīrieši

 

 

1

 

1

 

3

5

2

 

12

sievietes

 

 

 

 

1

1

1

3

2

 

8

Dzelzavas pagasts

0

0

0

0

0

2

4

3

2

1

12

vīrieši

 

 

 

 

 

2

4

1

 

 

7

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

5

Kalsnavas pagasts

0

0

0

0

0

3

5

8

6

2

24

vīrieši

 

 

 

 

 

3

2

2

2

 

9

sievietes

 

 

 

 

 

 

3

6

4

2

15

Lazdonas pagasts

0

0

0

0

0

4

2

1

3

0

10

vīrieši

 

 

 

 

 

3

1

 

1

 

5

sievietes

 

 

 

 

 

1

1

1

2

 

5

Liezēres pagasts

0

0

2

1

0

1

3

6

6

1

20

vīrieši

 

 

2

 

 

1

1

3

2

 

9

sievietes

 

 

 

1

 

 

2

3

4

1

11

Ļaudonas pagasts

0

0

1

0

0

4

5

3

3

2

18

vīrieši

 

 

1

 

 

4

2

2

 

1

10

sievietes

 

 

 

 

 

 

3

1

3

1

8

Mārcienas pagasts

1

1

1

0

0

1

3

4

2

1

14

vīrieši

 

1

1

 

 

1

3

3

 

 

9

sievietes

1

 

 

 

 

 

 

1

2

1

5

Mētrienas pagasts

0

0

0

0

0

2

0

5

2

1

10

vīrieši

 

 

 

 

 

2

 

2

2

 

6

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

4

Ošupes pagasts

0

0

2

2

0

2

3

3

6

0

18

vīrieši

 

 

2

1

 

1

2

3

2

 

11

sievietes

 

 

 

1

 

1

1

 

4

 

7

Praulienas pagasts

0

0

0

1

0

1

2

11

8

2

25

vīrieši

 

 

 

1

 

1

2

9

3

1

17

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

2

5

1

8

Sarkaņu pagasts

0

0

0

0

2

1

7

4

6

0

20

vīrieši

 

 

 

 

2

 

4

1

1

 

8

sievietes

 

 

 

 

 

1

3

3

5

 

12

Vestienas pagasts

0

0

0

0

0

0

1

6

3

0

10

vīrieši

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

7

Kopā novadā:

2

1

7

9

10

36

61

104

85

16

331

vīrieši

0

1

7

5

7

26

39

51

24

3

163

sievietes

2

0

0

4

3

10

22

53

61

13

168

Citas pašvaldības:

0

0

0

0

1

4

8

16

14

3

46

vīrieši

 

 

 

 

1

2

7

8

1

 

19

sievietes

 

 

 

 

 

2

1

8

13

3

27

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

2

1

7

9

11

40

69

120

99

19

377

vīrieši

0

1

7

5

8

28

46

59

25

3

182

sievietes

2

0

0

4

3

12

23

61

74

16

195
Nāves cēloņi

Nāves cēlonis /Starptautiskā slimību klasifikācija

(diagnožu kodi)

Mirušo skaits

Kopā

Vīrieši

Sievietes

Skaits

%

Vecums

6

13

19

5,0

Nelaimes gadījumi (V01-X59) Noslīkšana ūdenī

3

0

3

0,8

Nelaimes gadījumi (V01-X59) Ķermeņa apdegumi, saindēšanās ar tvana gāzi

2

2

4

1,1

Transporta nelaimes gadījumi (V01-V99)

3

3

0,8

Nelaimes gadījumi (V01-X59) Elpceļu nosprostojums

1

1

0,3

Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas (S00 - T98) Ķermeņa atdzišana

4

1

5

1,3

Tīšs paškaitējums (X60-X84) Pakāršanās cilpā

7

1

8

2,1

Uzbrukums (X85-Y09) Durts-griezts sirds bojājums

1

0

1

0,3

Neprecizēti un nezināmi nāves cēloņi (R95-R99)

3

4

7

1,9

Asinsrites sistēmas slimības (I00 - I99)

82

115

197

52,3

Elpošanas sistēmas slimības (J00 - J99)

13

11

24

6,4

Uroģenitālās sistēmas slimības (N00 - N99)

5

7

12

3,2

Gremošanas sistēmas slimības (K00 - K93)

6

1

7

1,9

Neskaidras vai nezināmas dabas audzēji (D37-D48)

3

4

7

1,9

Intoksikācija, gangrēna

3

2

5

1,3

Infekcijas un parazitāras slimības (A00 - B99)(Tuberkuloze (A15-A19))

2

1

3

0,8

Nervu sistēmas slimības (G00 - G99)

1

1

2

0,5

Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības (E00 - E90)

1

1

2

0,5

Noteikti perinatālā perioda stāvokļi (P00 - P96)

1

1

0,3

Alkohola kardiomiopātija 142.6

3

1

4

1,1

Humānā imūndeficīta vīrusa [HIV] infekcija (B20-B24)

1

1

0,3

Ļaundabīgi audzēji, t.sk.:

34

27

61

16,2

Elpošanas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji (C30-C39)

13

1

14

3,7

Gremošanas orgānu ļaundabīgi audzēji (C15-C26)

8

12

20

5,3

Urīnizvadorgānu ļaundabīgi audzēji (C64-C68)

5

5

1,3

Krūts ļaundabīgs audzējs (C50)

4

4

1,1

Lūpu, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji (C00-C14)

3

1

4

1,1

Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji (C81-C96)

2

2

4

1,1

Vīriešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji (C60-C63)

2

2

0,5

Sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji (C51-C58)

1

1

0,3

Vairogdziedzera un citu endokrīno dziedzeru ļaundabīgi audzēji (C73-C75)

1

1

0,3

Melanoma un citi ļaundabīgi ādas audzēji (C43-C44)

1

1

0,3

KOPĀ:

182

195

377

100,0

Vidējais mūža garums Madonas novadā 71,9 gads, vīriešiem – 66,2 gadi, sievietēm – 77,4gadi.