Ošupes pagasta Degumnieku TN jauniešu deju kolektīvs ''Delveri''

Pamatskolas laikā kopā saradušu un sadejojušu jauniešu vēlēšanās bija iemesls tam, lai 2007.gadā Degumnieku tautas namā uzplauktu jauniešu deju kolektīvs.Sākumā mazliet bikli, bet, saņemot atzinīgus vārdus un skatītāju aplausus, aizvien brašāk viņi liek dejas soļus rakstā uz skatuves.
iesūtīts: 06.02.2010lasīt tālāk »

Praulienas pagasta bērnu deju kolektīvs „ZIG-ZAG”

Kolektīvs dibināts 2008.gada 30.oktobrī. Kolektīva dibinātāja un vadītāja ir Daiga Maderniece. Iesākumā dejot tika aicināti 1.- 4.klašu audzēkņi, taču vēlmi dejot izteica arī vecāku klašu audzēkņi. Tā pagājušajā mācību gadā izveidojās 12 pāru deju kolektīvs, kurā dejoja bērni no 1.-7. klasei. Taču šajā mācību gadā jau ir izveidojušās 2 grupas (1.-4. klašu grupa un 4–7. klašu grupa), jo dejotgribētāju pulciņš ir pieaudzis līdz 32 dalībniekiem.
iesūtīts: 06.02.2010lasīt tālāk »

Praulienas pagasta deju kopa „Saikavieši”

Deju kopa „Saikavieši” izveidojusies 1993.gada decembrī. Liels nopelns kolektīva tapšanā un veidošanā ir tā pirmajai vadītājai Lidijai Šķolnijai. Kopš 1995.gada nogales deju kopas „Saikavieši”darbība cieši un nepārtraukti saistīta ar vadītāju Jolantu Anusāni. Viņas vadībā apgūtas neskaitāmas, arī jaunrades, dejas.
iesūtīts: 06.02.2010lasīt tālāk »

Sarkaņu pagasta vecākās paaudzes deju kolektīvs „Senči”

Vadītāja Skaidra Dzene Kolektīvs uz pirmo mēģinājumu kopā sanāca 1985. gada 25. martā Patkules tautas namā. Kolektīvu nodibināja tā patreizējā vadītāja Skaidra Dzene. Vecākās paaudzes deju kolektīvs piedalījies 1990., 1993., 1998., 2003. un 2008. gada Dziesmu un Deju svētkos Rīgā. Ar savu dejas soli kolektīvs priecējis skatītājus pašu mājās, daudzviet Madonas un Gulbenes raj., Salacgrīvā, Kuldīgā, Talsos, Cēsīs, Limbažos, Ogrē, Ventspilī, Ludzā, Jūrmalā u.c. Kopā ar citiem rajona deju kolektīviem 1999. gadā piedalījies Madonas raj. deju svētkos Anikšķos Lietuvā.
iesūtīts: 05.02.2010lasīt tālāk »

Sarkaņu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Labākie gadi”

Vadītāja Daiga Maderniece     Vidējās paaudzes deju kolektīva pirmssākumi Sarkaņos meklējami 1986. gadā, kad agrofirmas „Sarkaņi” paspārnē, dejotāji pulcējās skolotājas Skaidras Dzenes vadībā, bet deju kolektīvs „Labākie gadi” savu vēsturi sāk skaitīt ar 1989. gadu, kad kolektīvu sāk vadīt Daiga Maderniece.
iesūtīts: 05.02.2010lasīt tālāk »

Sarkaņu pagasta jauniešu deju kolektīvs „Resgaļi”

Vadītāja Inga Pujate     Deju kolektīvi Sarkaņos ar pārtraukumiem darbojušies jau agrāk, bet par tagadējā jauniešu deju kolektīva dzimšanas dienu uzskatāms 1978. gads Ilgus gadus kolektīva vadītāja bija Skaidra Dzene, bet kopš 1996. gada kolektīvu vada tā ilggadējā dejotāja Inga Pujate. Kolektīvs piedalījies 1980., 1985., 1990., 1993., 1998. 2003. un 2008. gada Dziesmu un Deju svētkos. Koncertējis Igaunijā Raplas rajonā un Maetaguses pagastā Ida- Viruma rajonā.  Kopā ar citiem rajona kolektīviem 1999. gadā piedalījās rajona Deju svētkos Lietuvas pilsētā Anikšķos. 2005. gadā jauniešu deju kolektīvs apguva skolēnu Deju svētku repertuāru un piedalījās IX Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos. 2009. gada martā kolektīvs atzīmēja 30 gadu jubileju.
iesūtīts: 05.02.2010lasīt tālāk »
   1 2   
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »