Barkavas kultūras nama sieviešu deju kolektīvs "Zīles"

iesūtīts: 2019.08.20 10:58
Sieviešu deju kolektīvs "Zīles" darbību uzsāka 2016.gada 4.februārī Barkavas kultūras namā.

"Zīles" ir jauks kolektīvs - apzinīgas, saliedētas, ar augstu pienākuma apziņu. Kolektīva sastāvā dejo sievietes labākajos gados no Barkavas un Murmastienes pagastiem.

Kā lielāko sasniegumu "Zīles" atzīst piedalīšanos ceturtajā sieviešu deju kopu festivālā "Spīganu dejas ezera atspulgā" Rēzeknes novada Gaigalavā, kur Jaunrades deju konkursā iegūta 1. vieta un Skatītāju Simpātiju balva.

Ar izteiksmīgu dejas soli "Zīles" vairākkārt priecējušas skatītājus Barkavā, Meirānos, Degumniekos. Koncertēts arī Krustpils, Balvu un Vecpiebalgas novados.

Ikvienu koncertu "Zīles" gaida kā lielu, satraucošu notikumu, jo uzstāšanās prasa milzīgu atbildības sajūtu gan pret sevi, gan kolektīvu.

Vadītāja Ilze Purpļeviča
Mob.tālr.: 00 371 22451599

‌Informāciju sagatavoja un iesūtīja: Barkavas kultūras nama direktore Līva Romanovska
‌Mob.tālr.: 00 371 2004704

‌Ievietoja:
‌Inga Arāja