Dzelzavas pagasta līnijdeju grupa “Silver Step”

iesūtīts: 2010.02.06 18:57
Dibināšanas gads 2002. Vadītāja RUTA KAĻVA, koordinatore Ruta Retko (t. 26134622) Dalībnieki- 18.

Līnijdeju grupa “Silver Step” Dzelzavas KN aktīvi darbojas jau 8 gadus. Apgūtas gadrīz 100 dejas, kolektīva dalībnieču pulks ar katru gadu kļūst arvien kuplāks, pašlaik aktīvi darbojas 18 dalībnieces.

“Silver Step” aktīvi iesaistās visos līnijdejotāju pasākumos, festivālos, maratonos. Dejotājas aktīvi, radoši un ar izdomu iesaistās dažādos vietējos pasākumos, 2009.gadā bija arī Madonas rajona dziesmu un deju svētku dalībnieku pulkā.

Pirmā iepazīšanās ar līnijdejām dzelzaviešiem sākās 2002.gada rudenī, kad līnijdejas mācīt sāka Viktors Laimanis no Cesvaines. Sākumā interesentu skaits bija liels.
2004.gadā notika izmaiņas vadībā un līnijdejas Dzelzavā turpināja mācīt cesvainiete Ieva Graudiņa. Dzelzavas un Cesvaines līnijdejotāji apvienojās vienā kolektīvā un tika izraudzīts grupas nosaukums - "Silver Step''. Grupai radās problēmas sakarā ar vadītājas dzīves un darba vietas maiņu, kuras tika veiksmīgi atrisinātas.

Un tā 2005.gadā līnijdejas Dzelzavā turpina mācit madoniete Ruta Kļava. Grupas sastāvs nostabilizējas un 2007.gada rudenī "Silver Step'' uzsāks savu 6.dejošanas sezonu. Šajos gados ir apgūtas vairāk kā 100 līnijdejas. Dejas ir visām vecuma grupām un gaumēm. Līnijdejotājas ir piedalījušās līnijdeju pasākumos Alūksnē, Lejasciemā, Taurupē, Cesvainē , Lubānā.
2006.gada augustā tika sarīkots līnijdeju maratons Dzelzavā, kura laikā plašākai publikai tika dota iespēja iepazīties ar līnidejām un to vēsturi. Piedalījās arī viesi no Madonas, Sauleskalna, Mārcienas.
Līnijdejotāju rindās laipni tiek gaidīti jauni dalībnieki. “Silver Step” vieno dejotprieks, draudzīgs kolektīvs ar jau zināmām tradīcijām un veselīga humora dzirksts!