Madonas ''TDA Vidzemes seniori"

iesūtīts: 2010.02.06 15:32
vidējās paaudzes deju kolektīvs TDA Vidzemes seniori

Daudzi šī kolektīva dalībnieki sākuši dejot jau bērnībā un turpinājuši TDA "Vidzeme". Galvenais ir viņu nopietnā attieksme pret deju, kolektīvā allaž dzirkstī joki un  tā arī ir viņu galvenā panākumu atslēga. Deju koncertos kolektīvs izceļas ar brašo vīru augumu stāju, sievu vieglo deju soli un savstarpējo attiecību atspoguļojumu dejā. 
 Īsts dejas prieks un spēks staro no šī kolektīva snieguma, īsts briedums katra dejotāja stājā un attieksmē pret darbu, XXIII Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos finālskatē iegūst godpilno 2.vietu republikā. Šī deju kopa ir koncertējusi ārzemēs – Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Lietuvā, Zviedrijā.