Mārcienas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Salve”

iesūtīts: 2010.02.06 14:51
Darbojas jau no tālajiem 70desmitajiem gadiem. No 2007. gada vadītāja ir Ingūna Dūma mob. t. 28739690 Vienmēr aktīvi atbalsta kultūras nama pasākumus, labprāt piedalās koncertos ārpus pagasta.