Aronas pagasta Lauteres interešu klubiņš ,,Madaras”

iesūtīts: 2010.02.09 15:06
Klubiņš darbojas kopš 1997.gada, kas vēlāk pārtop par senioru vokālo ansambli, kas piedalās pagasta rīkotajos pasākumos. Ansamblis katru gadu pārstāv savu pagastu senioru vokālo ansambļu salidojumā Salaspilī. ,,Madarām” ir dziesmu draugi Liezērē, Jumurdā, Sausnējā, Vestienā.

Dziedot dziesmas, tapuši skaisti rokdarbi, kas izrādīti Lauterē, Kusā, kā arī kaimiņu pagastu ļaudīm. Izstādes tiek veidotas ar domu, lai citi redz un iepazīst otra vaļasprieku, aizraušanos un pasmeltos kādu ideju sev. Joprojām ir jaunas ieceres un idejas, kuras atliek tikai piepildīt.

    Darbīga dzīve piešķir vērtību laikam,  tāpēc interešu klubiņš joprojām darbojas aktīvi.


 

Kontakttelefoni : Guntis Dobulis –mob.29159444

                              Rudīte Prikule  -mob.26531050