Praulienas pagasta sieviešu vokālais ansamblis

iesūtīts: 2010.02.06 13:00
Praulienas pagastā sieviešu vokālais ansamblis nodibinājās 1999.gadā, un ar nelieliem pārtraukumiem darbojas arī šobrīd. VadītājI bija Edīte Birka, Jevgēnijs Ulass, bet patreiz ansambļa vadītāja ir Inga Avišāne.

Kolektīvs piedalās pagasta rīkotajos pasākumos, kā arī piedalās ar Saikavas amatierteātri izrādēs, kuras tiek izspēlētas arī citos pagastos.