PIESAKIES KULTŪRAS JAUNUMIEM

Aronas pagasta Lauteres kultūras nama dramatiskais kolektīvs

iesūtīts: 2010.02.19 14:58
Dramatiskajā kolektīvā darbojas Aronas pagasta iedzīvotāji, visdažādāko profesiju pārstāvji, kuru sirdij tuvs teātris, kuri vēlas sevi radoši izpaust, iepriecinot skatītājus ar visdažādākajām lomām.

     Ar skečiem un citām izrādēm kolektīvs piedalās Aronas pagastā rīkotajos pasākumos, kā arī labprāt priecē kaimiņu pagastu ļaudis.

      Kolektīva repertuārā ir šādi uzvedumi:

A.Upīša viencēliens ,,Kārdināšana”

H.Paukša divcēlienu luga ,,Mūsu kopējās mājas”

Ā.Geikins ,,Svētavots”

Skeči ,,Strukturālās reformas”, ,,Pieņemšana”, ,,Bērnu vārdā”.

     Pašlaik iestudē skeču ,,Kad nenāk miegs” un Margrietas Meijo komēdiju ,,Mans luteklītis”.


  Režisore Laima Vanaga –mob.26465324