TE IR DARBS!

iesūtīts: 2019.10.04 09:06
Madonas novada bāriņtiesa aicina darbā Bāriņtiesas locekļa palīgu (-dzi) uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem (t.sk., atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajam):

•    ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;
•    pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
•    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
•    nevainojama reputācija;
•    teicamas prasmes darbā ar datoru;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
•    spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
•    darba pieredze bērnu tiesību aizsardzības jautājumos vai sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

·         Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minētās mācību programmas apguve tiks uzskatīta par priekšrocību;

Galvenie pienākumi :
•    kārtot lietas, sagatavot dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
•    pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas;
•    pārbaudīt dzīves apstākļus personu dzīvesvietās;
•    pārstāvēt bāriņtiesu tiesās, valsts un pašvaldības iestādēs.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formā)
  • Izglītības dokumentu kopijas 
  • Motivācijas vēstule 

Pretendents/-e var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Papildu informācija:

•     atalgojums 850 EURO (bruto);
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801 vai iesūtīt e-pastā dome@madona.lv . Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz bāriņtiesas locekļa palīga amatu”.

Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajam prasībām, tiks aicināti uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 25.oktobra plkst.16.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Madonas novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.