TE IR DARBS!

iesūtīts: 2019.10.04 08:52
Madonas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000054572) izsludina pieteikšanos uz vakanto bāriņtiesas locekļa amatu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10. pantā un 11.pantā izvirzītajām prasībām, par bāriņtiesas

  locekli var ievēlēt personu:

- kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

- kura sasniegusi 30 gadu vecumu;

- kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas,   psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

- kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;

- kurai ir nevainojama reputācija;

Galvenie pienākumi:  

Bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšana Ļaudonas pagastā un Mārcienas pagastā.

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, piedalīties ģimenes tiesisko attiecību, aizbildnības un aizgādnības attiecību izpētē un risināšanā, sniegt palīdzību bērnam vai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā, tāpat arī mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības nodrošināšanā, veikt apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā VII nodaļā minētos uzdevumus, kā arī veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

- Vēlama pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā;

- izpratne par bāriņtiesas kompetenci un darbības principiem;

- bērnu tiesību aizsardzības jautājumu pārzināšana un spēja tos pielietot praksē;

- saskarsmes prasmes un augsta atbildības sajūta;

- labas komunikācijas spējas, prasme strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;

- spēja analizēt situāciju, patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;

- prasme strādāt ar datorprogrammām MS Office;

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;

 Par priekšrocību tiks uzskatīta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minētās mācību programmas apguve.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formā)
  • Izglītības dokumentu kopijas 
  • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
  • Motivācijas vēstule 

Pretendents/-e var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Papildu informācija:

  • Mēnešalga EUR 1000,00 (bruto)

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801 vai iesūtīt e-pastā dome@madona.lv . Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz bāriņtiesas locekļa amatu”.

Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajam prasībām, tiks aicināti uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 25.oktobra plkst.16.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Madonas novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.