TE IR DARBS!

iesūtīts: 2019.09.05 16:38
Madonas novada bibliotēka, Reģ, Nr 90009319132, Skolas iela 12, Madonā, LV-4801, aicina darbā galveno bibliotekāru (profesijas kods – 2622 02) Pakalpojumu nodaļā, uz 1 pilnu slodzi, uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība. Augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā,  3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē tiks vērtētas par priekšrocību;
 • Pieredze darbā ar atmiņas institūciju informācijas sistēmām un datubāzēm, labas informācijas meklēšanas prasmes un zināšanas projektu vadībā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Mūsdienu informācijas resursu pārvaldīšana;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām, labas datora lietošanas prasmes;
 • Spēja elastīgi un radoši strādāt individuāli un komandā;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta, izpratne par ētikas normām, iniciatīva un stresa noturība, labas komunikācijas spējas;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Svešvalodas (krievu, angļu/vācu) līmenī, kas amata pienākumu izpildē ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru.

Galvenie pienākumi:

 • Kvalitatīvu bibliotekāro, bibliogrāfisko un citu informācijas pakalpojumu nodrošināšana.
 • Lietotāju apkalpošana automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.
 • Konsultāciju un uzziņu nodrošināšana klātienē un e-vidē, lietotāju apmācība informācijas resursu izmantošanā.
 • Darbs ar krājumu: krājuma fiziska sakārtošana un saglabāšana, izmantojamības  nodrošināšana.
 • Krājuma popularizēšana, līdzdarbojoties bibliotēkas publicitātes pasākumu satura veidošanā, organizēšanā.

Papildu informācija:

 • Piedāvājam atbildīgu un dinamisku darbu izaugsmi veicinošā vidē.
 • Stabilu atalgojumu (606  EUR pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas.
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule. (Uz vienas A4 formāta lapas).
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikties līdz 2019.gada 27. septembrim plkst.15.00 dokumentus iesniedzot Madonas novada bibliotēkas direktorei –  adrese: Skolas iela 12, Madonā, LV-4801 vai uz e-pasta adresi: imelda.saulite@madona.lv  ar norādi “vakance- Galvenais bibliotekārs”.

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu - klātienes interviju.

Informācija pa tālruni 26173465.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
 • Papildu minētas regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 64860090.

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »